Watch movies Little Nanay - Little Mommy (2015) [Full Episode]
Loading...

Little Nanay

Little Mommy

Showtimes

Storyline

Little Nanay, Little Mommy 2015

Kapitbahay ng pamilya Batongbuhay ang pamilya San Pedro. Ang mga Batongbuhay ay sina Lola Annie, Lolo Berto, Peter Parker, Bruce Wayne at Tinay. 

Mayroong isang anak si Edgar at asawa niyang si Vivian, si Archie. Kasing-edad rin ni Tinay si Archie na kabarkada nina Peter Parker at Bruce Wayne. Dahil magkababata, magiging close sina Archie at Tinay. Magiging tagapagtanggol pa ni Tinay si Archie sa mga nang-aapi sa kanya dahil sa kundisyon niya. 

Hanggang sa pagdadalaga’y best friend pa rin ang turing ni Tinay kay Archie. Parang kuya na rin niya ito dahil isip bata si Tinay.  Ngunit mayroong mangyayari kina Archie at Tinay. Gusto ni Lola Annie na ipakulong si Archie sa ginawa niya kay Tinay pero makukumbinsi sila ni Berto na ang pinakamabuting solusyon ay ang ikasal ang dalawa. Pagkatapos ng kasal, itatakas siya ni Vivian pupunta sa ibang bansa.

Dahil wala nang habol kay Archie, hindi na itutuloy nina Berto at Annie ang pagsampa ng kaso laban dito. Magde-decide ang buong pamilya na 'di nila pababayaan si Tinay. Gagabayaan nila ito sa pagbubuntis hanggang sa pagpapalaki niya ng kanyang anak.

Babae ang magiging anak ni Tinay, Chichie ang ipapangalan niya rito Kabaligtaran ni Tinay, bata pa lang ay kinakitaan na ng talino si Chichie. Mature siyang mag-isip sa kanyang edad. Sina Lola Annie, Lolo Berto, Peter Parker at Bruce Wayne, lahat sila’y tuturuan si Tinay kung paano maging mommy kay Chichie. 

Trailer

  • Little Nanay

  • Little Nanay, Little Nanay 2015, Little Nanay March 5 2018, Little Nanay March 6 2018, Little Nanay March 7 2018, Little Nanay March 8 2018, Little Nanay March 9 2018, Little Nanay March 10 2018, Little Nanay March 11 2018, Little Nanay March 12 2018, Little Nanay March 13 2018, Little Nanay March 14 2018, Little Nanay March 15 2018, Little Nanay March 16 2018, Little Nanay March 17 2018, Little Nanay March 18 2018, Little Nanay March 19 2018, Little Nanay March 20 2018, Little Nanay March 21 2018, Little Nanay March 22 2018, Little Nanay March 23 2018, Little Nanay March 24 2018, Little Nanay March 25 2018, Little Nanay March 26 2018, Little Nanay March 27 2018, Little Nanay March 28 2018, Little Nanay March 29 2018, Little Nanay March 30 2018, Little Nanay March 31 2018, Little Nanay April 1 2018, Little Nanay April 2 2018, Little Nanay April 3 2018, Little Nanay April 4 2018, Little Nanay April 5 2018, Little Nanay April 6 2018, Little Nanay April 7 2018, Little Nanay April 8 2018, watch Little Nanay, watch movies Little Nanay, Little Nanay online, Little Nanay live, Little Nanay Full HD, Little Nanay full episode, Little Nanay watch online, Little Nanay full, Little Nanay live stream, Little Nanay live streaming, Little Nanay pilot, Little Nanay final

    Loading...